Hem

 

 

Hånnlamb

produkter

från gutefår

Snoderbyns Gårdsbutik

Snoderbyns Gårdsbutik

 

I Sproge socken på södra Gotland ligger Snoder. Här finner vi den enda kvarvarande ursprungsbesättningen av gutefår, eller hånnlamb som rasen heter på gotländska. Syftet med uppfödningen är att bevara en hotad lantbruksdjursras men också att vi ska kunna nyttja kött, skinn och andra produkter från denna äldre urspungliga behornade fårras som allmogen på Gotland har fött upp i tusentals år, hånnlamb.

 

Idag betar gutefåren, hånnlambi, på naturbetesmarker i Sproge socken och ute på Lilla Karlsö. Gutefåren, eller hånnlambi, var på väg att försvinna och under 1900-talets första hälft fanns endast ett tiotal behornade får kvar. Alla våra djur ingår i bevarandearbetet och är därför registrerade i en genbank hos föreningen GutefårAkadmin.

 

Vi har skinn från baggar, tackor och lamm året runt i olika klippningar (kort, medel eller oklippt) samt även troféer (bagg- och tackskallar med sina ståtliga horn är en uppskattad inredningsdetalj). Vi säljer även kött och vi slaktar lammen främst under hösten, men kött finns att tillgå året runt. För att köpa eller beställa kött, skinn eller troféer skicka ett mail eller ring.

 

Vi har inga öppettider utan kontakta oss gärna för mer information.

Kött från hånnlamb

 

Skinn från hånnlamb

 

 

Troféer från hånnlamb

 

 

Gutefår är en ras med en lång historia och tradition. Det är även symbolen för Gotland och en behornad gutefårbagge pryder öns flagga.

Snoderbyns Gårdsbutiker

 

I Sproge socken på södra Gotland ligger Snoder. Här finner vi den enda kvarvarande ursprungsbesättningen av gutefår, eller hånnlamb som rasen heter på gotländska. Syftet med uppfödningen är att bevara en hotad lantbruksras men också att vi ska kunna nyttja kött, skinn och andra produkter från denna urspungliga och behornade fårras som allmogen på Gotland har fött upp i tusentals år, hånnlamb.

Kontakta oss

Sproge Snoder 808

623 44 Klintehamn

(+46) 70 - 522 68 91

Beställa kött, skinn eller troféer?

 

Vi har skinn från baggar, tackor och lamm året runt i olika klippningar (kort, medel eller lång) samt även troféer. Tillgången på kött varierar över året och vi slaktar lammen främst under hösten. För att köpa eller beställa kött, skinn eller troféer skicka ett mail eller ring.

 

Vi har inga öppettider utan kontakta oss för mer information.

© Copyright. Tordyveln HB